Stichting Kerkelijk Noodfonds Amersfoort

Kerkelijk Noodfonds

Een groot aantal kerken in Amersfoort heeft in juli 2013 samen de Stichting Kerkelijk Noodfonds Amersfoort opgericht. Dit om mensen te helpen die even dringend steun nodig hebben bij het betalen van een rekening of het kopen van voedsel.
Kerken in Amersfoort willen hun ogen niet sluiten voor de nood bij mensen die niet horen bij een kerk. Daarom hebben ze de handen ineengeslagen om er ook te zijn voor deze inwoners.

 

Voor wie is het bedoeld?

Het Noodfonds is bedoeld voor inwoners van Amersfoort die dringend tijdelijk kortstondige hulp nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Het Noodfonds geeft hulp als deze inwoners worden begeleid door een instelling die hen hierbij helpt, zoals o.a.

 

de voedselbank, Stadsring 51, Indebuurt033, Schuldhulpmaatje, Stichting Present of de wijkteams. Het Noodfonds keert eenmalig de kosten voor aanschaf van een artikel uit tot een bedrag uit van max. €  150 of, als een langere termijn overbrugd moet worden, max. €  300 in wekelijkse AH-bonnen. De aanvraag moet gedaan worden door de hulpverlenende instantie. Particuliere aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 

Contact

Mocht u naast de financiële steun ook behoefte hebben aan geestelijke steun, dan nodigen wij u uit om eens langs te komen in één van de deelnemende kerken. U kunt ook een diaken vragen om langs te komen voor een gesprek. De contact-gegevens van de kerken staan ook op deze website.

Rondkomen van een tijdelijk laag inkomen is niet makkelijk. Ook als je werkt. Daarom steunen we Amersfoorters financieel en bieden we hulp. Je verdient meer dan je denkt.
Doe snel de check.